Buddha Healing

Healing är en universell energi som kommer från universum. Det är en skapande energi, vi använder oss av när vi ger healing. Healern är endast en kanal för healingenergierna.

När denne ger handpåläggning,fylls mottagaren med livskraft som hjälper till att lösa upp blockeringar i den fysiska, emotionella, och känslomässiga kroppen. Den ger balans och energierna börjar flöda fritt i vårt system igen.