Aura healing Reiki

Reiki betyder universell livskraft på japanska. Det var Dr Mikao Usui år 1914 som kom i kontakt med Reiki efter att han mediterat på det heliga berget Kurama i 21 dagar. Nu finns Reike här för att hjälpa dig.

 1922 startade Usui en förening där han undervisade och lärde ut Reiki. Efter att Mikaos get den fattiga befolkningen healing under flera år blev han känd vida omkring och med tiden öppnade han en större klinik där han var verksam fram till sin död 1926.