Healing 4-you

Reikihealing är en effektiv behandlingsmetod som helar kroppen genom att energi flödar in till de blockerade delarna och laddar dem med positiv måbra-hormoner. Genom att öppna upp höjer den frekvensen på energierna inuti och utanpå kroppen, den renar och låter livskraften flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att börja återhämta sig för läkning.

Reikiutövaren är enbart en kanal för energierna, så dennes kraften blir inte uttömd. Både healaren och mottagaren får behandling på samma gång. Den alternativa behandlingen gör dig piggare och ger en avslappnande upplevelse, som sitter i under flera dagar. Beröringen är mjuk och samtidigt mycket effektiv. Den lindrar smärta, stress, ångest eller fysiska och mentala spänningar.

Hur går en behandling till

Vid behandling lägger man händerna på olika positioner på klientens kropp (eller håller dem strax ovanför), antingen enligt ett mönster eller så lägger man händerna där man känner att de behövs.

Vanligtvis börjar man med huvudet och kroppens framsida och ner till fötterna. En normal behandling tar cirka en timme. Även utövaren känner av intensiv värme, pirrningar, stickningar och pulseringar när händerna läggs i de olika positionerna på klientens kropp.

Före och efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan hjälpa klienten vidare i bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen.

Alla upplever sin Reikibehandling på olika sätt, inget ovanligt om den uppfattas olika från det ena behandlingstillfället till nästa. Det beror på att det helande flödet söker sig dit den bäst behövs för tillfället. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocess, den fyller även på dina energidepåer.

Vad är Reikihealing

När jag ger Reiki till en klient känns det som en mullrande rörlig vulkan under mina händer, värme och rörelse uppstår under tiden jag arbetar mig fram på de olika positionerna på kroppen, det är en fantastisk känsla. Genom den fysiska handpåläggningen aktiveras ”måbra” hormoner, som är en sinnrik substans som bildas i våra kroppar vid beröring. Det går också att skicka healing till olika händelser både framåt och bakåt i tiden. Reiki kan även skickas till dig på distans.

Reiki är en gammal österländsk livsfilosofi, energier som strömmar genom allt som är levande. Energin går från sändaren till mottagaren som ett vibrerande flöde. Det är en ren livskraft, dit man riktar sin uppmärksamhet, dit flödar Reiki. Det fungerar både på människor, djur och natur.