Bakgrund healing kristall

Healing och vetenskap går hand i hand. Reikihealing är till exempel klassad som friskvård och har påvisats positiva effekter i studier gjorda av WHO.

Det har gjorts studier på karolinska institutet om Healing. Genom vetenskapen, kan man bevisa att healing ökar på mängden vita blodkroppar, som hjälper till vid kroppens egen läkning. Man kan genom handpåläggning påvisa vetenskapligt mätbara effekter att beröring ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnande hormon, oxytocin. Reiki som behandlingsform är godkänt av WHO där flertalet studier har gjorts. Reikihealing är en behandling som är spridd och erkänd över hela världen. I Sverige är behandlingen numera klassad som friskvård och är godkänd för friskvårdsbidrag.